Sunday, 19 February 2012

قصدة الأمام الحداد


بسمم الله الرحمن الرحيم
قد كفاني علم ربي   من سؤالي وختياري
فدعا ئي وابتهالي   شاهد لي بافتقاري
فلهاذا السر أدعو   في يساري وعساري
أنا عبد صارفخري   ضمن فقري واضطراري
قد كفاني علم ربي   من سوالي وختياري
يا الهي ومليكي    انت تعلم كيف حالي
وبما قد حال قلبي   من هموم وشتغالي
فتداركني بلطف   منك يا مولى الموالي
يا كريم الوجه غثني   قبلا ان يفنى اصطباري
قد كفاني علم ربي   من سوالي وختياري
يا سريع الغوث غوثا   منك يدركني سريعا
يهزم العسر ويأتي   باالذي أرجو جميعا
يا قريبا يامجيبا   يا عليما يا سميعا
قد تحققت بعجزي   وخوعي وانكساري
قد كفان علم ربي   من سوالي وختياري
لم أزل بالباب    واقف فارحمن ربي وقفوف
وبوادي الفضل عاكف   فأدم ربي عكوفي
ولحسن الظن ألأزم   فهو خلي وحليفي
وأنيسي وجليسي   طول ليلي ونهاري
قد كفاني علم رب   من سوالي وختياري
حاجة في النفس يا رب   فاقضها يا خير قاضي
وأرح سري وقلب   من لظاها وشواظ
في سرور وحبور   واذا ما كنت راضي
فالهنا والبسط حالي   وشعتري ودثاري
قد كفان علم رب   من سوالي وختياري

No comments:

Post a Comment