Sunday, 19 February 2012

Soal Jawab Isu Ajaran Sesat Di Malaysia

Pendahuluan 

Fenomena kemunculan ajaran sesat seringkali berlaku, kewujudannya merentasi masa, tempat dan keadaan, sama ada dizaman awal peradaban Islam, di alaf melenium mahu pun akan datang.
Paparan isu kebanyakannya oleh pihak media secara terbuka. Memandangkan ia berkait rapat dengan Agama Islam, maka perhatian terhadapnya diberi satu tumpuan yang mendalam, oleh itu ustaz Abdullah Tohir akan cuba mendedahkan isu ajaran sesat melalui soal jawab.
Dengan ini diharap dapat merongkaikan segala ke tidakpahaman ummah terhadap ajaran salah dan menyeleweng ini, serta dapat membentuk identity dan jati diri umat islam yang sebenar sepertimana yang diwarisi dari baginda Rasulullah s.a.w.

Isu Ajaran Sesat Di Malaysia

1-    Apakah pendapat saudara tentang ajaran sesat? 

-         Isu ajaran sesat bersifat subjektif, ia memerlukan penjelasan teperinci, Al-Quranulkarin telah mengigatkan kita tentang bentuk kesesasatan dalam perbagai sudut, antaranya kesesatan hawa nafsu, kejahilan, pujuk rayu syaitan dan pengaruh persekitan, sama ada teman, perubahan masa dan keadaan. Tentunya indikasi ajaran sesat atau ajaran salah, berbeza dengan prinsip ahli sunnah wal-jamaah.
      Sesuatu fahaman atau ajaran tidak dikatakan salah atau sesat kecuali jelas kandungannya bertentangan dengan sumber perundangan islam. Sehubungan itu kita perlu definasi yang tepat dalam memahami hakikat ajaran sesat atau ajaran salah.

Ajaran salah atau ajaran sesat: ialah sesuatu ajaran, fahaman atau amalan  yang didakwa sebagai ajaran islam tetapi hakikatnya ia terpesong dari ajaran islam, nahkan bertetangan dengan ajaran islam. Contohnya seperti ajaran taslim, qadyani, bahai, ahmad laksamana, ayah pin dan lain-lain.

                2-      Mengapakah ajaran sesat ini selalu mengubah bentuk-bentuk ibadat seperti ibadat Solat?

   -   Aktiviti ajaran sesat asasnya berdasarkan kepada     nafsu dan semangat amalan semata-mata
       mereka tidak menjadikan ilmu sebagai wacana teras dalam ajaran mereka, situasi ini menjadikan
       kepercayaan atau tindakan mereka tidak berpaksikan kepada sumber ilmu yang jelas, malah ia
       dilihat sebagai keputusan akal yang bebas dari individu atau kumpulan tertentu sahaja. Hasilnya    
       segala ketentuan hukum seperti: wajib, sunat, harus haram dan makruh di abaikan dan diubah   
       suai. 
     
3-   Bagaimanakah ajaran sesat mencemarkan kesucian Al-Quran dan As-Sunnah? 

 -    Mereka bermaksud untuk menafsirkan kembali akidah, tentang Al-Quran dan As-Sunnah,
      mereka tidak memandang pentingnya ijmak sebagai punca pengetahuan  islam mereka mahu
      merongkai semula segala ajaran-ajaran agama dan ilmu-ilmu islam daripada Al-Quran dan As-
      Sunnah dan mereka menjadikan ajaran mereka itu sebagai alat untuk mencemarkan Al-Quran
      dan As-Sunnah serta menyusun semula  mengikut cara mereka sendiri. 

4- Mengapakah ajaran sesat itu mudah tersebar kepada orang ramai?

-    Zaman ini adakah satu zaman yang memanifestasikan kejahilan manusia, ilmu dicabut dan
     kematian para ulama yang benar lagi wara, sebahagian umat Islam selesadengan cara hidup
     mereka.
     Budaya dan hedonistic semakin menjadi-jadi, akibatnya tanggung jawab memahami Agama Islam
     dilupakan. Ilmu asas, fardu ain seperti akidah, syariah dan akhlak dipinggirkan, manakala ilmu
     keduniaan meterialistik diutamakan, kemuncaknya muncullah masyarakat yang jahil tentang
     agama tetapi sensitive dengan isu-isu Agama.
           Kejahilan terhadab sumber utama ajaran islam jua telah mendorong seseorang itu mempelajari
           Islam dari sumber yang tidak wajar, sehingga ia membuat kesimpulan dan membina kepahaman
           yang salah tentang Islam,
           Hasil dari kesilapan itu diajar pula kepada orang lain, faktor inilah pengangan akidah menjadi
           longgar dan rapuh, akhirnya menjerumuskan seseorang kedalam ajaran sesat atau ajaran salah.

     5-  Bagaimanakah bermula ajaran sesat?

     -    Sejarah kelahiran ajaran sesat atau penyelewengan akidah Islamiah ini bukan satu perkara yang
          baru, tapi ianya bermula sebelum kewafatan Nabi s.a.w. dimana telah lahir beberapa orang telah
          mendakwa dirinya sebagai nabi selepas Rasulullah s.a.w.dan menyebarkan ajarannya kepada umat
          Islam pada masa itu, seperti Musallamah al-Kazzab,Sajah dari kabilah bani Asad dan al-Aswad al-
          Nusi dari Yaman.

    6-  Siapakah yang mula-mula membawa ajaran sesat di Malaysia?

     -   untuk menyatakan siapakah yang mula-mula gengasaskan ajaran sesat suatu perkara yang
         memerlukan kajian sejarah yang terperinci, Cuma yang boleh nyatakan disini, ajaran sesat yang
         dikenal pasti paling lama bertapak ditanah melayu adalah ajaran taslim yang dibawa oleh
         mohamad bin shafie atau dikenali sebagai haji Ahmad matahari, paa akhir abad ke19. Ajaran ini
         bermula di kampong seronok, bayan lepas pulau pinang, mereka juga menggelar diri mereka
         sebagai Ikhwan.

   7-  Dimanakah lokasi ajaran sesat melakukan aktiviti mereka?

    -   Ajaran sesat kebiasaannya disebarkan secara tertutup, mereka yang menganggotai sesuatu ajaran
        kebanyakannya mempunyai pertalian yang erad antara satu sama lain, hal ini penting bagi mereka
        supaya segala maklumat dapat dirahsiakan dari pengahtahuan umum.
        Dan modus operasi merekajuga tidak dapt dihidu sewenang-wenangnya oleh pihak berkuasa, selain
        itu mereka juga menjadikan tempat-tempat yang berlokasi strategic sebagai markaz ajaran mereka.
        kebiasaannya, lokasi yang dipilih adalah dikawasan pendalaman, kawasan terpencil lagi sunyi,
       perumahan mewah, flat tertentu, kawasan hutan dan tanah milik individu milik tertentu sebagai
       pusat aktiviti

8-   Apakah tindakan yang akan dikenakan kepada pengasas dan pengikut ajaran sesat?

 -    Ajaran yang menyalahi ajaran  akidah Islam merupakan kategori kufur yang keji dan membabitkan
      hukuman serta implikasi yang amat berat, dalilnya sebagaimanayang dinyatakan Al-Quran, Firman  
      Allah s.w.t. yang bermaksud: “Dan sesiapa diantara kamu yang murtad (berpaling tadah) daripada
      agamanya (Agama Islam) lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian,
      rosak binasalah segala amal usahanya (yang baik) didunia dan akhirat. Mereka itulah ahli neraka
      dan kekal didalamnya (selama-lamanya) (surah Al-Baqarah 2: 217)
      Dalil daripada hadis Nabi s.a.w. antaranya: Daripada Said bin Aslam r.a. bahawa Rasullulah s.a.w.
      bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang menukar agamanya hendaklah dipancung lehernya
      “ (al-Muatta).
      Berdasarkan nas-nas diatas, dapat disimpulkan bahawa hukuman terhadap sesiapa yang keluar dari
      agama Islam kepada mana-mana agama atau tampa agama samaada melalui pengucapan, perbuatan
      dan iktikad, atau yang kufur dan syak pada perkara yang menjadi maklum dalam agama, maka
      hukumnya adalah murtad dan kafir, dia juga layak dikenakan hukuman bunuh.

9-  Berapa lama hukuman akan dijatuhkan?

-    Mengikut hokum syarak, mereka akan disuruh bertaubat jika mereka enggan, mereka akan dikenakan
     hukum pancung, mengikut akta pengurusan Islam diMalaysia, khususnya dalam kes yang berkaitan
     dengan isu ajaran sesat dan penyelewengan akidah, hukumannya rm3,000, 5 tahun penjara atau 6
     kali sebatan. Jadi tiba masanya untuk kita menambah baik system perundangan Islam kea rah
     memantapkan lagi perundan islam dimalaysia.
     Hal ini penting supaya bidang penguatkuasaan bukan hanya bertindak sebagai penghukum,
     tetapi dilihat sebagai badan yang mendidik masyarakat, khususnya berkaitan dengan ajaran sesat.

10- Nyatakan Contoh-contoh Ajaran Sesat Yang Selalu Diamalkan DiMalaysia?

-   Apabila kita membicarakan tentang ajaran sesat, kita juga perlu mendedahkan sebahagian intisari
    ajaran mereka , hal ini penting supaya masyarakat jelas dengan identity mereka yang sebenar.
    Contoh-contoh yang ringkas ini diharap memberi imput kepada orang ramai bahawa golongan ini
    sebenarnya bukan dari kalangan ahli Sunnah-waljamah, antara ajaran sesat atau menyeleweng
    yang kontemporari ialah:

       1)      Para pelampau Syiah, fahaman-famanan mereka seperti berikut:
       Mereka ini fanatik kepada Saidina Ali Karrama Allah Wajhah dan keturunannya, mereka menganggap Al-Quran kini tidak sempurna, mengamalkan perkahwinan mut’ah (kontrak), solat dengan menggunakan tanah dari karbala dan menanti kemunculan Imam Mahdi iaitu: Hasan Al-Askaryy.

      2)      Pelampawi Wahabi @ Salafi moden, fahaman mereka seperti berikut:
      Mereka ini terlalu fanatic kepada Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan Muhammad Abdul Al- Wahhab Al-Banniyy dan lain-lain, mempraktik nusus mutasyabihat secara lahir, memahami konsep bid’ah secara ghuluw (melampau), mentakfir dan menyesatkan umat Islam dengan perkara yang furu dan tidak menghormati pendapat para Ulama.

      3)      Islam Liberal, fahaman mereka seperti berikut:
      Mereka ini pula memahami Islam menurut barat, ia bermula era 80an di Amerika Utara, dan dicetuskan oleh pemikir Yahudi, disebar luas berdasarkan prinsip rasional, memecah belahkan umat Islam, antara egennya:
      Sisters in Islam, Mohammed al-Koun, Bainah Anwar, Astora Jabat, Farish Noor dan lain-lain

      4)      Ajaran Hasan anak limau @ rimau/ayah pin.
Pengasas ini tiada guru dan kitab agama yang muktabar, pengikutnya pula fanatic terhadap guru dan ajaran, gurunya menggaku sebagai tuhan dan mendakwa sebagai utusan para nabi dan dewa-dewa, tidak perlu bersolat, Al-Quran sebagai merepek, hari kiamat tidak wujud serta mendakwa menguasai kerajaan langit      danbersetubuh dengan guru dapat menghapuskan dosa.

5)   Famanan Black Matel.
Mereka ini menghina kewujudan tuhan semua agama, pemujaan syaitan dalam muzik dn lirik
lagu, Menggunakan symbol-simbol syaitan, aktivitinya dijalan secara rahsia, mengoyak dan
membakar Al-Quran dan fanaik kepada ketua.

6)    Fahaman anti Hadis.
Pengikut-pengikut fahaman ini hanya menggunakan Al-Quran sahaja, mereka tidak mahu
menerima Hadis sebagai system perundangan Islam: mereka mendakwa Hadis perlu dinilai
semula, mereka banyak menggunakan logic akal, taasub kepada satu pandangan dan tidak mahu
menerima pandangan orang lain. Ejennya Jemaah Al-Quran Malaysia (Jam): Kasim Ahmad dan
kumpulannya.

7)     Ajaran Al-Arqan@ Rufaqa

8)     Fahaman jangan ikut tuhan (jit)

9)     Ajaran Ahmad laksamana

10)     Komunisme / Sekularismi / Orientalisme

11)     Ajaran haji kahar

12)     Ajaran Bahai

13)     Ajaran Qadyani

14)     Ajaran pemuda kahfi

15)     Ajaran Ahmad nahkoda dan lain-lain

11- Adakah anda bersetuju bahawa ajaran sesat akan merosakkan perpaduan Ummah? Berikan ulasan tentang pendapat anda.

-      Ya!!! Ini kerana kumpulan yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat akan merosakkan akidah 
       seseorang.
       Jika akidah yang yang suci menjadi tercemar dan bercampur baur dengan najis ajaran sesat ia secara
       automatik menghakis ketulinan agama yang diperagakan oleh Al-Quran dan As-sunnah dan ini
       membahayakan agama, selain itu terdapat juga kesan terhadap masyarakat, contohnya: runtuhnya
       institusi kekeluargaan, keretakan boleh berlaku didalam keluarga dan masyarakat yang menganut
       ajaran sesat disebabkan perbedaan akidah dan rasa curiga sesama mereka,kesan kedua, ialah
       perpaduan umat tergugat, sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin
       mereka, menyebabkan tidak menghormati masyarakat sekeliling, manakala kesan yang ketiga ialah
       berlaku keganasan, kepatuhan membuta tuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan
       pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan, ini menjejaskan perpaduan dan
       kehormatan hidup dalam masyarakat.

12- Apakah keburukan mengamalkan ajaran sesat?

-      Seseorang yang terlibat dengan ajaran sesat, menjadikan hidupnya tidak seimbang antara tuntutan
       duniawi dan ukhrawi.
       Kerana penglibatanya itu menjadikan dirinya berada dipersimpangan, dilemma dalam mencari
       pengangan dan amalan hidu yang sebenarnya, Dia juga tidak mendapat kenikmatan hidu beragama
       dan penuh ketenangan, hidupnya terasa kosong tanpa sebarang pengertian dan kesudahan, kesan
       kedua, mengikut ajaran sesat akan menyebabkan minda seseorang itu terkongkong, malah
       tercetusnya perbuatan dan kelakuan yang tidak rasional kerana ketaksuban mereka, kesan ketiga
       akan menyebabkan seseornag itu lupa akan tnaggung jawabnya dalam menguruskan hal ehwal diri
       dan keluarganya, scenario ini menjadikan pengurusan diri dan keluarganya terabai, kesan keempat
       mengamalkan ajaran sesat menyebabkan masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan
       bertentangan dengan ajaran islam, seperti memuja-muja dan melakukan amaln syirik dan khurafat.
       Kesimpulannya pemerintah perlu bertindak dan mendakwa mereka yang terlibat dengan ajaran
       sesat mengikut bidang kesalahan yang telah dilakukan, samaada dikenakan hukuman Hudud, Qisas
       atau  Tak’rur.

13- Mengapakah mereka perlu mendewa-dewakan pemimpin mereka?

-      Meletakkan Syeikh atau ketua ketaraf yang amat tinggi, iaitu satu tahap yang melebihi had
       kebiasaan manusia sehingga mencecah tahap dewa, wali dan nabi, bahkan wujud arahan dan
       kepercayaan bahawa sesuatu maksud tidak akan berhasil kecuali dengan kekuasaan syeikh tersebut.
       Tradisi ajaran sesat juga melarang para pengikutnya memberi perhatian kepada guru-guru yang lain,
       halangan ini dilakukan, kononnya tidak dapat memberi tumpuan kepada ajaran mereka,
       Dan tumpuan kepada guru yang lain dikhuatiri menghalang seseorang itu dari mendapat limpahan
       dari syeikhnya itu.
        Sebahagian besar pengikut ajaran sesat hanya mengikuti dengan taat tentang apa yang diajar oleh
        guru mereka, walaupun ajaran atau amalan tersebut menyalahi Syari’at Islamiah. Segelintir mereka
        pula yang tahu asas Agama tetapi tidak berani membantah, kononnya dikhutiri terkena sumpahan
        atau badi tertentu dari gurunya, inilah sebahagian gambaran ssikap fanatic dengan pemimpin 
        mereka.

14- Mengapa mereka menolak perkara Qot’ie dalam Islam seperti jihad?
   
-      Antara ciri teras ajaran sesat ialah mereka selalu menganggap fahaman, kepercayaan mereka sahaja
       yang benar, mereka juga mengetepikan akidah ahli sunnah-waljamaah yang dirintis oleh golongan
       Asya’irah dan Mataruddiyah menolah mazhab empat yang muktabar, menggunakan ayat-ayat
       mutasyabihat secara zahir, ini menyebab mereka menolak perkara Qot’ie yang ada didalam Al-
       Quran dan As-Sunnah seperti ajaran Bahai dan Qadyani menolak jihad.

15- Bagaiman jika ajaran sesat masih berterusan dinegara Malaysia?

-      Jika ajaran sesat masih berterusan dinegara ini nescaya gejala pencemaran akidah dan murtad akan
       berleluasa, kedua ia menganggu agenda pembangunan Islam yang dicetuskan oleh pemerintah, ini
       kerana pihak pemerintah, khususnya pihak berkuasa Agama terpaksa mengorban masa, tenaga dan     
       wang ringgit yang banyak untuk membasmi pengaruh ajaran sesat.
       Fokus terhadap ajaran sesat menyebabkan tumpuan  terhadap agenda pembangunan Ummah dan
       pemerksanya beralih arah dan terbantut, ketiganya ia akan mengancam keselamatan Agama dan
       Negara sebagai contoh pada 16 Oktober 1980 seramai 8 orang dari kumpulan ajaran sesat pemimpin
       Ahmad Nasir kemboja yang mengaku sebagai imam Mahdi setelah mereka menyerang dan
       mencederakan anggota yang bertugas dibalai polis Batu Pahat johor.
       Kesimpulannya, paparan-paparan di atas membuktikan kepada kita jika ajaran sesat ini terus
       berleluasa di negara kita akan menyebabkan bahaya kepada Agama, Negara dan Ummah, maka
       sayugianya pihak-pihak bertanggungjawab perlu membuat pemantauan terhadap kemunculan dan
       pergerakan mereka dari masa ke semasa.

16- Bagaimana untuk menghindari ajaran sesat?

 Langkah-langkahnya seperti berikut:

      1)      Kita perlu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-sunnah iaitu iaitu menggunakan displin dan metodologi yang jelas dalam memahaminya. Sebarang pentafsiran Al-Quran perlu merujuk kepada mufassirin, manakala hurain hadith perlu merujuk kepada muhaddithin.

      2)      Umat Islam perlu menambah nilai iman dan takwa setiap masa bagi menghadapi apa jua bentuk cabaran yang mendatang.

      3)      Setiap individu sewajarnya menghindari diri daripada terlibat dengan ajaran salah @ sesat. Bahkan perlu menjadi mata dan telinga pemerintah dalam usaha menanganinya kerana tanggung jawap Agama adalah tanggungjawap setiap individu Muslim.

      4)      Kita perlu nerujuk pihak yang arif dalam bidang Agama islam bagi menentukan kesahihan sesuatu fahaman, amalan atau pegangan, pendapat individu bukanlah sesuatu yang muktamad. Bahkan tidak boleh dijadikan mekanisme pemutusan terhadap sesuatu ajaran.

      5)      Semua pihak perlu prihatin dengan isu fahaman atau ajaran yang menyeleweng dari landasan islam.
hal ini penting supa isu-isu yang berkaitan dapat ditangani dengan baik dan berhemah, demi kesucian Agama Islam, maruah bangsa dan keperluan negara.

Wallahua’lam….

قصدة الأمام الحداد


بسمم الله الرحمن الرحيم
قد كفاني علم ربي   من سؤالي وختياري
فدعا ئي وابتهالي   شاهد لي بافتقاري
فلهاذا السر أدعو   في يساري وعساري
أنا عبد صارفخري   ضمن فقري واضطراري
قد كفاني علم ربي   من سوالي وختياري
يا الهي ومليكي    انت تعلم كيف حالي
وبما قد حال قلبي   من هموم وشتغالي
فتداركني بلطف   منك يا مولى الموالي
يا كريم الوجه غثني   قبلا ان يفنى اصطباري
قد كفاني علم ربي   من سوالي وختياري
يا سريع الغوث غوثا   منك يدركني سريعا
يهزم العسر ويأتي   باالذي أرجو جميعا
يا قريبا يامجيبا   يا عليما يا سميعا
قد تحققت بعجزي   وخوعي وانكساري
قد كفان علم ربي   من سوالي وختياري
لم أزل بالباب    واقف فارحمن ربي وقفوف
وبوادي الفضل عاكف   فأدم ربي عكوفي
ولحسن الظن ألأزم   فهو خلي وحليفي
وأنيسي وجليسي   طول ليلي ونهاري
قد كفاني علم رب   من سوالي وختياري
حاجة في النفس يا رب   فاقضها يا خير قاضي
وأرح سري وقلب   من لظاها وشواظ
في سرور وحبور   واذا ما كنت راضي
فالهنا والبسط حالي   وشعتري ودثاري
قد كفان علم رب   من سوالي وختياري